ptasi

Encyklopedia PWN

zjawisko zachodzące w zwierzęcych zbiorowościach społ., wyrażające się w koordynacji zachowania osobników lub we współpracy i opierające się na wymianie informacji, czyli porozumiewaniu się zwierząt.
wyka, Vicia,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
biol. proces zmniejszania się liczebności wszystkich populacji prowadzący do wygaśnięcia poszczególnych gatunków i złożonych z nich większych grup (czyli wyższych taksonów).
Wysoka, Wysokie Skałki, słowac. Vysoké skalky,
najwyższy szczyt Pienin, we wschodniej części Małych Pienin, na granicy ze Słowacją;
ogół gat. zwierząt występujących na wyspach, charakteryzujące się określonymi przystosowaniami, wykształconymi w drodze ewolucji.
Ziemia Północna, Siewiernaja Ziemla,
archip. na O. Arktycznym, w Rosji; oddziela M. Karskie od M. Łaptiewów; wchodzi w skład Kraju Krasnojarskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia