przyrodnicze

Encyklopedia PWN

typ szkoły alternatywnej, tzw. szkoły nowoczesnej, stworzonej przez C. Freineta;
Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
szwedzka akademia nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych i technicznych, założona 1739 w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk;
Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
Śiwalik, Siwalik, hindi Śivālik, ang. Shiwalik Range,
pasmo górskie w południowej Azji, w Indiach i Nepalu, przedgórze Himalajów;
zbiór ogólnych przekonań dotyczących natury świata, człowieka i społeczeństwa, miejsca człowieka w świecie, sensu jego życia oraz wynikających z tego wartościowań i ideałów wyznaczających postawy życiowe ludzi i sposób ich postępowania;
Świętego Eliasza, Góry, ang. Saint Elias Mountains Wymowa, fr. Monts Saint-Élie,
pasmo górskie w Kordylierach Pacyficznych, w Kanadzie (terytorium Jukon) i USA (Alaska);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia