przyrodnicze

Encyklopedia PWN

tlen, O, oxygenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8;
filoz.:
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin Wymowa,
wyższa uczelnia, utworzona 1809 z inicjatywy i wg koncepcji W. von Humboldta;
Wachholz Leon, ur. 20 VI 1867, Kraków, zm. 1 XII 1942, tamże,
przyrodnik, lekarz sądowy, kryminolog i historyk nauk med. i przyrodniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia