przeciwnym

Encyklopedia PWN

mat. każde 2 liczby rzeczywiste, których suma jest równa zeru
złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
hydroliza
[gr. hýdōr ‘woda’, lýsis ‘rozłożenie’],
rozkład substancji pod wpływem wody, reakcja podwójnej wymiany zachodząca między wodą a substancją w niej rozpuszczoną, prowadząca do powstania cząsteczek nowych związków chemicznych;
wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
żorżeta
[fr.],
lekka, rzadka tkanina jedwabna, bawełniana lub wełniana, z silnie skręconej przędzy (tzw. krepowej), o splocie płóciennym (tkackie sploty); w osnowie i wątku ma kolejno 2 nitki o przeciwnym kierunku skrętu,
przeciwne leczy się przeciwnym (zasada klas. medycyny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia