promieniowe

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość utworzona ze stałej Plancka h, prędkości światła w próżni c oraz stałej grawitacyjnej G: mP = (c/G)½ ≈ 2,177 · 10–8 kg;
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
prędkość, jaką trzeba nadać ciału, aby nie spadło z powrotem na Ziemię lub inne ciało niebieskie, z którego zostało wyrzucone.
przedramię, podramię,
odcinek kończyny piersiowej kręgowców położony między ramieniem a nadgarstkiem;
sprężarka, pot. kompresor,
maszyna robocza do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego (gazu lub pary) i/lub do jego transportu;
wentylator
[łac.],
maszyna sprężająca przepływowa, służąca do przemieszczania czynnika gazowego między dwiema przestrzeniami o równych lub nieznacznie różniących się ciśnieniach
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia