produkcyjne

Encyklopedia PWN

część procesu produkcji, składająca się z działań wykonywanych w zakładzie przemysłowym w celu wytworzenia (z materiałów, półwyrobów, części maszyn i ich zespołów) gotowych wyrobów;
okres od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia;
elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO), ang. Flexible Manufacturing System (FMS),
zespół sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych (maszyn i urządzeń technologicznych) zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania przetwarzanych produktów i gotowych wyrobów oraz wymaganych do produkcji narzędzi i innych pomocniczych zasobów, zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu wyrobów przy minimalnym udziale człowieka.
ekon. graficzne przedstawienie różnych kombinacji ilości 2 dóbr, które mogą być wytworzone z zachowaniem warunków w pełni efektywnego wykorzystania zasobów;
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia