procesem negatywowym

Encyklopedia PWN

obróbka chem. naświetlonego materiału negatywowego (czarno-białego lub barwnego), której celem jest wywołanie obrazu utajonego i utrwalenie go.
proces fot. dyfuzyjny (dyfuzyjne metody fotograficzne), czarno-biały lub barwny, pozwalający na otrzymanie odbitki czarno-białej po upływie 15 s, a barwnej — 50 s od chwili wykonania zdjęcia (znany również pod nazwą proces fotografii natychmiastowej);
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
fot. termin szeroko stosowany w technikach fot. na określenie zabiegów zasłaniania (np. części obrazu fot. w celu lokalnej zmiany naświetlenia w procesie kopiowania), pasowanego składania obrazu negatywowego i jego pozytywowej kopii (np. w celu zmiany kontrastowości końcowego obrazu, zmiany kształtu krzywej reprodukcji luminancji, uzyskania efektu reliefu, otrzymania zdjęć trikowych; efekty specjalne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia