prezydencką

Encyklopedia PWN

system rządów dążący do realizacji zasady podziału władz w kierunku maksymalnej ich separacji (zwłaszcza w relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą), przy czym różne środki zapewniają, aby rozdział władz nie był zupełny i aby wzajemnie mogły one na siebie oddziaływać;
przyjęty w niektórych państwach sposób powoływania prezydenta przez głosowanie powszechne i bezpośrednie (np. we Francji, od 1990 w Polsce) lub pośrednie (USA);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia