preferencyjnego

Encyklopedia PWN

ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
San José proces
[p. san hosẹ],
program pomocy ekon. Meksyku i Wenezueli dla krajów basenu M. Karaibskiego;
encyklika społ. Jana Pawła II, ogłoszona 1987 w 20-lecie encykliki Populorum progressio Pawła VI;
instytucje mające osobowość prawną, będące inwestorami społecznego czynszowego budownictwa mieszkaniowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia