Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
instytucje mające osobowość prawną, będące inwestorami społecznego czynszowego budownictwa mieszkaniowego;
działają na podstawie ustawy z 26 X 1995 (z późniejszymi zmianami); główne zadania: budowa, nabywanie i eksploatacja mieszkań na wynajem; remonty i modernizacja własnych zasobów (dobudowywanie i rozbudowa); wynajem lokali użytkowych; administrowanie budynkami mieszkalnymi na zasadzie zlecenia; budowa mieszkań na sprzedaż (pod warunkiem wykorzystania uzyskanych środków na cele statutowe); mieszkania w domach TBS są przeznaczone dla osób, których dochody nie przekraczają 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym działa dane Towarzystwo, z możliwością przekroczenia tej kwoty o: 20% w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego, o 80% w 2-osobowym gospodarstwie i o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w wielosobowym gospodarstwie domowym; czynsz w mieszkaniach TBS nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej rocznie; na sfinansowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych TBS może zaciągnąć kredyt (do 70% wartości inwestycji) na preferencyjnych warunkach (stopa procentowa — 0,5 stopy redyskontowej NBP; okres spłaty — do 30 lat) w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia