Sollicitudo rei socialis
 
Encyklopedia PWN
Sollicitudo rei socialis
[łac.],
encyklika społ. Jana Pawła II, ogłoszona 1987 w 20-lecie encykliki Populorum progressio Pawła VI;
omawia problemy społ. czasów współcz., przypomina o istnieniu poważnych patologii w świecie (zagrożenie życia i pokoju, podział na wrogie bloki polit., negowanie praw człowieka); akcentuje konieczność uwzględnienia w posłudze Kościoła tzw. opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, którymi są nie tylko ludzie pozbawieni dóbr materialnych, ale także dóbr duchowych; encyklika zachęca do angażowania się w kształtowanie stosunków społ. zgodnie z zasadą solidarności, a nie przez eliminację przeciwników polit., bądź też walkę i przemoc; zwraca się również do wyznawców wielkich religii świata, żeby odkryli prawdę, iż rozwój ma nie tylko wymiar gosp., kult. i moralny, ale także religijny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia