prawem Curie

Encyklopedia PWN

Curie–Weissa prawo
[p. kürị waisa],
prawo opisujące zależność podatności magnetycznej χ paramagnetyków od temperatury T: χ = C/(Tθ), gdzie C — stała Curie, θ — paramagnet. temperatura Curie, opisująca oddziaływanie momentów magnet. między sobą oraz z elektrycznym polem krysztatału;
Curie
[kürị]
Pierre Wymowa, ur. 15 V 1859, Paryż, zm. 19 IV 1906, tamże,
fizyk francuski.
ruch społ.-polit. mający na celu emancypację i równouprawnienie kobiet.
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
bezwymiarowa wielkość fiz. charakteryzująca zdolność substancji do zmian jej namagnesowania pod wpływem zewn. pola magnetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia