prawa Curie

Encyklopedia PWN

Uniwersytet Paryski, Université de Paris Wymowa, La Sorbonne Wymowa, Sorbona,
najstarszy (po Uniwersytecie Bolońskim) i największy uniwersytet średniow. Europy, ukształtowany w XII w. w Paryżu.
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
bezwymiarowa wielkość fiz. charakteryzująca zdolność substancji do zmian jej namagnesowania pod wpływem zewn. pola magnetycznego;
krystalografia
[gr. krýstallos ‘kryształ’, gráphō ‘piszę’],
nauka o wewn. i zewn. budowie oraz o powstawaniu i właściwościach fiz. i fizykochemicznych ciał krystalicznych;
fiz. samorzutna przemiana jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania jądrowego i wydzielenie energii, tzw. energii rozpadu
Soddy
[sọdi]
Frederick Wymowa, ur. 2 IX 1877, Eastbourne, zm. 22 IX 1956, Brighton,
brytyjski chemik i fizyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia