praktycznej

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd, wg którego w działaniach praktycznych należy koniecznie liczyć się z możliwościami ich realizacji;
wyróżniony przez Arystotelesa dział filozofii przyporządkowany poznaniu praktycznemu;
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
Fulton
[fụltən]
Robert Wymowa, ur. 14 XI 1765, Lancaster (stan Pensylwania), zm. 24 II 1815, Nowy Jork,
amerykański wynalazca, pionier praktycznej żeglugi parowej, malarz miniaturzysta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia