praktycznej

Encyklopedia PWN

Burke
[bə:rk]
Edmund Wymowa, ur. 12 I 1729, Dublin, zm. 9 VII 1797, Beaconsfield (środk. Anglia),
brytyjski myśliciel i polityk.
Dewey
[djụ:i]
John Wymowa, ur. 20 X 1859, Burlington, zm. 1 VI 1952, Nowy Jork,
amer. filozof, psycholog i pedagog; jeden z gł. przedstawicieli pragmatyzmu, twórca jego odmiany zw. instrumentalizmem;
ekumenizm, ekumenia
[gr.],
dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan.
Fichte
[fı̣śtə]
Johann Gottlieb Wymowa, ur. 19 V 1762, Ramramenau (Saksonia), zm. 27 I 1814, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli klasycznej filozofii niemieckiej.
Głoskowski Maciej, ur. ok. 1590, zm. 1658, Sowin,
matematyk i kartograf, poeta, działacz reformacyjny;
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia