prądu zmiennego

Encyklopedia PWN

natężenie prądu elektrycznego, prąd elektryczny, I,
wielkość fizyczna skalarna równa stosunkowi ładunku elektrycznego dq przepływającego przez dany przekrój poprzeczny przewodnika w czasie dt do tego czasu: I(t) = dq/dt;
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
północnorównikowe, prądy, prądy północnopasatowe,
ciepłe powierzchniowe prądy na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Spokojnym;
stosowane w lecznictwie elektr. prądy impulsowe złożone o małej częstotliwości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia