północnorównikowe, prądy
 
Encyklopedia PWN
północnorównikowe, prądy, prądy północnopasatowe,
ciepłe powierzchniowe prądy na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Spokojnym;
płyną ze wschodu na zachód na półkuli północnej w przyrównikowych szerokościach geograficznych (między 3–10°N a 30°N), wskutek oddziaływania północno-wschodnich pasatów; głębokość nurtów prądów północnorównikowych sięga kilkudziesięciu metrów; prędkości wynoszą 1–3 km/h przy przepływie 30–50 mln m3/s; temperatura wody 25–28°C; u wschodnich wybrzeży kontynentów dają początek ciepłym prądom morskim półkuli północnej — na Oceanie Atlantyckim, wraz z Prądem Gujańskim (północna odnoga Prądu Południoworównikowego), Prądowi Antylskiemu, na Oceanie Spokojnym — prądowi Kuro Siwo; na Oceanie Indyjskim zamiast prądów północnorównikowych, występuje układ zmiennych prądów ciepłych (Monsunowy, Prąd).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia