natężenie prądu elektrycznego
 
Encyklopedia PWN
natężenie prądu elektrycznego, prąd elektryczny, I,
wielkość fizyczna skalarna równa stosunkowi ładunku elektrycznego dq przepływającego przez dany przekrój poprzeczny przewodnika w czasie dt do tego czasu: I(t) = dq/dt;
natężenie prądu elektrycznego stałego I = q/t, gdzie q — ładunek przenoszony w czasie t. Jeśli prąd elektr. zmienia się okresowo, wówczas jego wartość średnia w ciągu okresu T równa się Iśr = , wartość skuteczna zaś Isk = . Wartość skuteczna prądu elektr. zmiennego odpowiada wartości prądu stałego, który przepływając przez element (rezystor) o określonej (stałej) rezystancji (opór elektryczny), spowoduje wydzielenie w nim takiej samej ilości energii (w postaci ciepła), co prąd zmienny płynący w tym samym czasie. W szczególnym przypadku prądu elektr. sinusoidalnie zmiennego, którego wartość chwilową wyraża wzór I(t) = Imsin(ω t + δ) (Im — amplituda prądu, ω = 2π/T — częst. kątowa (pulsacja), δ — faza początkowa), Isk = Im/ ≈ 0,707 Im, zaś Iśr = 0; dla prądu elektr. sinusoidalnie zmiennego często określa się wartość średnią w odniesieniu do połowy okresu, wówczas Iśr =  ≈ 0,637 Im. N.p.e. mierzy się amperomierzem (lub multimetrem), a jednostką w układzie SI jest amper (A).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia