pozytywizmu drugiego

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa kręgu myślicieli związanych z założonym 1923 we Frankfurcie n. Menem Institut für Sozialforschung;
koncepcja filoz. zakładająca konieczność postrzegania przedmiotu poznania jako struktury o charakterze hist.-dynamicznym i jednoczesnego nieustannego wiązania wysiłku teoret. z praktyką społ. o charakterze emancypacyjnym, wypracowana w kręgu myślicieli związanych ze szkołą frankfurcką.
filozofia
[gr., ‘umiłowanie mądrości’ < philéō ‘miłuję’, sophía ‘mądrość’],
najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje;
Krusiński Stanisław, ur. 1 V 1857, w. Posiołki (gubernia saratowska), zm. 24 I 1886, Kazań,
socjolog, ekonomista, działacz i publicysta socjalistyczny;
Massonius Marian Piotr, ur. 1 II 1862, Kursk (Rosja), zm. 20 VII 1945, Wilno,
filozof i pedagog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia