poziomów kwantowania

Encyklopedia PWN

kwantowanie
[łac.],
kwantyzacja,
fiz. przejście od praw fizyki klas. do odpowiednich praw teorii kwantowej; polega na przyporządkowaniu wielkościom fiz., charakteryzującym stan układu (np. pęd, energia czy moment pędu), odpowiadających im operatorów, spełniających określone warunki (operatory w mechanice kwantowej);
kwantowanie
[łac.],
telekom. operacja, w wyniku której ciągły zbiór wartości pewnej wielkości fiz. (natężenia prądu, ciśnienia akustycznego) zostaje przekształcony w skończony zbiór ściśle określonych wartości tej wielkości (odpowiadających tzw. poziomom kwantowania);
przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał);
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia