poszerzane

Encyklopedia PWN

film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
Ostrowski Krystyn, hrabia, ur. 19 V 1811, Ujazd k. Tomaszowa, zm. 4 VII 1882, Lozanna,
syn Antoniego Jana, poeta, dramatopisarz, tłumacz, publicysta;
Aziru, żył na przeł. XV i XIV w. p.n.e.,
władca Amurru, syn Abdi-Aszirty;
brak przynależności do zorganizowanej grupy lub wspólnoty religijnej (Kościół, denominacja, sekta).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia