Ostrowski Antoni Jan
 
Encyklopedia PWN
poseł na sejmy w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol.; reprezentant liberalnego ziemiaństwa; działacz gosp., założyciel m. Tomaszów Mazow.; w powstaniu listopadowym 1830–31 dow. Gwardii Nar., następnie na emigracji we Francji; prace publicystyczne, m.in. dotyczące kwestii żydowskiej — Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiej... (1834); Pamiętnik z czasów powstania listopadowego (1961).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia