polipeptydy

Encyklopedia PWN

polipeptydy
[gr.],
peptydy o cząsteczkach zawierających 11–100 reszt aminokwasowych;
translacja
[łac. translatio ‘przeniesienie’],
genet. drugi etap biosyntezy białka, podczas którego, na podstawie informacji zapisanej w nici mRNA, jest syntetyzowany polipeptyd.
polirybosomy
[gr.],
polisomy,
biol. struktury występujące w komórkach pro- i eukariotycznych, złożone z zespołu rybosomów związanego z cząsteczką informacyjnego RNA (mRNA);
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
genet. proces syntezy RNA, podczas którego na matrycy DNA jest syntetyzowana komplementarna nić RNA;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia