polipeptydy

Encyklopedia PWN

regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
genet. ustalanie kolejności (sekwencji pierwszorzędowej) aminokwasów w polipeptydach oraz nukleotydów w łańcuchach kwasów nukleinowych.
supresory
[łac.],
genet. geny, które mogą znosić fenotypowy efekt mutacji w innych genach.
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
insulinopodobny czynnik wzrostu, ang. Insulin-like Growth Factor (IGF), somatomedyna,
med. polipeptyd przejawiający działanie podobne do insuliny, wyizolowany z wątroby, pośredniczący w anabolicznym i mitogennym działaniu hormonu wzrostu (somatotropina) w układzie kostnym, w tkankach pozaszkieletowych.
kachektyna, TNF-α, ang. tumor necrosis factor (TNF), czynnik martwicy nowotworów,
polipeptyd o masie cząsteczkowej ok. 17 kDa należący do cytokin, wytwarzany gł. przez pobudzone makrofagi;
preenzym
[łac.-gr.],
nowo zsyntetyzowany łańcuch polipeptydowy białka enzymatycznego, zawierający odcinek łańcucha peptydowego umożliwiający przemieszczanie się polipeptydu przez błonę organelli lub komórkową;
proteinazy
[gr.],
biochem. → hydrolazy peptydów rozszczepiające wiązania peptydowe wewnątrz cząsteczki polipeptydu.
sekretyna
[łac.],
hormon tkankowy przewodu pokarmowego;
anat. gruczoł trawienny układu pokarmowego kręgowców produkujący i wydzielający enzymy trawienne (amylazę, lipazę i trypsynę) oraz komórki endokrynowe α, β, δ i PP zgrupowane w wyspach Langerhansa, produkujące hormony (komórki: α — glukagon, β — insulinę, δ — somatostatynę, a PP — polipeptyd trzustkowy), które biorą udział w regulacji metabolizmu, w szczególności gospodarki węglowodanowej;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

polipeptyd «peptyd zawierający powyżej dziesięciu aminokwasów w cząsteczce»
• polipeptydowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia