polimerowy

Encyklopedia PWN

kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
tynk
[niem.],
wyprawa,
stwardniała warstwa zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnie elementów budowli (ścian, stropów);
akumulator jonowolitowy, ogniwo jonowolitowe, ogniwo z jonem litu,
rodzaj akumulatora elektrycznego;
substancje, które przeciwdziałają gromadzeniu się ładunków elektrycznych na powierzchni takich materiałów polimerowych, jak: tworzywa sztuczne, guma, włókna syntetyczne, powłoki lakierowe;
beton o spoiwie z żywic syntetycznych, zw. też betonem polimerowym.
materiały utrudniające przenikanie energii akustycznej, używane do zwiększenia izolacyjności akustycznej przegród (ścian, sufitów, drzwi, okien itp.) przed dźwiękami niepożądanymi (hałas);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia