polimerowy

Encyklopedia PWN

wiążące materiały budowlane używane do produkcji zapraw i betonów, przeważnie pochodzenia mineralnego — s.b. cementowe, gipsowe, wapienne, które po zmieszaniu z wodą twardnieją w wyniku reakcji chem. i uzyskują cechy ciała stałego;
materiały polimerowe o bardzo dużej chłonności wody;
szyba wielowarstwowa utworzona z tafli szklanych, zwykle ze szkła hartowanego, sklejonych folią polimerową lub żywicą, odporna na ostrzał z broni palnej;
uprzywilejowana wzajemna orientacja przestrzenna krystalitów w materiale polikrystalicznym (polikryształ);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia