podstawą

Encyklopedia PWN

w Polsce akt prawny ministra właściwego do spraw edukacji regulujący proces kształcenia w przedszkolach oraz szkołach publicznych i niepublicznych;
dział matematyki tworzący zespół teorii, które wyrosły z badań nad uściśleniem podstawowych pojęć matematyki; należą do niego logika matematyczna i teoria mnogości; również dział filozofii nauki, złożony z doktryn dotyczących źródeł i charakteru poznania mat., natury i sposobu istnienia obiektów mat., przyczyn stosowalności matematyki itp.,
muz. najniższy składnik struktury akordu, tzw. pryma;
nauka zajmująca się zasadami konstrukcji części maszyn i ich zespołów, metodami obliczeń, badaniami modelowymi, doborem materiałów, optymalizacją konstrukcji części maszyn i in.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia