podporowe

Encyklopedia PWN

jądro, gruczoł nasienny,
anat. męska gonada zawierająca męskie pierwotne komórki płciowe, z których w wyniku spermatogenezy powstają plemniki;
korzeniara, namorzyniec, drzewo mangrowe, ryzofora, srożypląt, Rhizophora,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny korzeniarowatych (Rhizophoraceae);
bot. jeden z 3 podstawowych typów organów roślin naczyniowych (obok łodygi i liści), zwykle umocowujący roślinę w podłożu i pobierający zeń wodę i sole mineralne;
zool. jeden z rodzajów tkanek zwierzęcych, zróżnicowany pod względem budowy i czynności.
promienioczułość, promieniowrażliwość,
med. zdolność biol. reakcji komórek, tkanek czy całego organizmu na pochłoniętą energię promieniowania jonizującego. P.
med. niewielka wrażliwość komórek i tkanek na działanie promieniowania jonizującego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia