podczerwone

Encyklopedia PWN

promieniowanie podczerwone, promieniowanie IR, promieniowanie infraczerwone, podczerwień,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 0,76–ok. 2000 µm, nie wywołujące wrażeń wzrokowych u człowieka;
astr. termin stosowany na określenie: 1) wszelkich ciał niebieskich emitujących mierzalne ilości promieniowania podczerwonego (np. gwiazdy, planety, planetoidy, komety, mgławice) oraz 2) obiektów emitujących znaczące ilości promieniowania podczerwonego (niektóre mgławice, galaktyki, protomgławice planetarne).
dział współcz. astronomii poświęcony badaniu promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich w zakresie fal dł. od ok. 1 µm do ok. 1000 µm (1 mm).
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
IRAS, ang. Infrared Astronomy Satellite, Satelita Astronomii Podczerwieni,
pierwszy specjalistyczny satelita astronomiczny przeznaczony do detekcji i prowadzenia obserwacji kosmicznych źródeł promieniowania podczerwonego.
noktowizor
[łac.],
przyrząd optoelektroniczny stosowany do obserwacji obiektów w ciemności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia