pochylnia

Encyklopedia PWN

Studnia Szpatowców, Jaskinia Szpatowców,
jaskinia krasowa na Wyż. Częstochowskiej, w Skałkach Podlesickich, 1 km na wschód od Podlesic;
trawler
[ang.],
statek rybacki z napędem mech. do połowów sieciami ciągnionymi (sieci rybackie);
spuszczenie statku na wodę;
wzdłużna lub boczna pochylnia, → slip.
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia