parametrem paraboli

Encyklopedia PWN

parabola
[gr. parabolḗ ‘porównanie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których odległość od stałego punktu F (ognisko paraboli) jest równa odległości od stałej prostej k (kierownica paraboli), nieprzechodzącej przez F.
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
mat. wielkość e w równaniu stożkowej we współrzędnych biegunowych: r = p/(1 − e cos φ), gdzie biegun układu pokrywa się z ogniskiem stożkowej, oś biegunowa jest zawarta w osi symetrii stożkowej przechodzącej przez jej ognisko, a p jest liczbą zwaną parametrem stożkowej;
mat. pojęcie z zakresu geometrii różniczkowej: dla danej rodziny krzywych — krzywa, która w każdym swoim punkcie jest styczna do jakiejś krzywej z tej rodziny;
orbita
[łac., ‘koleina’, ‘droga’],
astr. przestrzenny tor ciała niebieskiego (np. planety lub komety w ruchu wokół Słońca, gwiazdy wokół centrum Galaktyki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia