obwiednia
 
Encyklopedia PWN
obwiednia,
mat. pojęcie z zakresu geometrii różniczkowej: dla danej rodziny krzywych — krzywa, która w każdym swoim punkcie jest styczna do jakiejś krzywej z tej rodziny;
jeśli jednoparametrowa rodzina krzywych jest dana równaniem F(x, y, c) = 0, to równanie jej o. otrzymuje się rugując parametr c z układu równań: F(x, y, c) = 0, Fc′(x, y, c) = 0 (Fc′ oznacza pochodną cząstkową funkcji F(x, y, c) względem parametru c); np. o. rodziny prostych y − 2cx + c2 = 0 jest parabola y = x2; analogicznie wyznacza się o. rodziny powierzchni.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia