parametrami stanu

Encyklopedia PWN

dziedzina termodynamiki, w której (inaczej niż w termodynamice fenomenologicznej) traktuje się układy makroskopowe jako zbiór dużej liczby mikrocząstek (atomów, cząsteczek, jonów);
transmitancja
[łac.],
autom. charakterystyka (model mat.) liniowego układu dynamicznego o skupionych i stałych parametrach, określająca zależność między danym sygnałem wejściowym (wymuszeniem) u(t) a sygnałem wyjściowym (odpowiedzią) y(t).
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
układ, w którym zachodzące procesy opisują równania liniowe, tzn. taki, którego parametry nie zmieniają się podczas zmiany stanu układu;
układ fizyczny, którego parametry zależą od stanu układu;
rodzaj łącznika powodującego samoczynne odłączenie w określonym (dość krótkim) czasie urządzeń elektrycznych (odbiorników) od sieci zasilającej, w przypadku wystąpienia w obwodzie zwarcia doziemnego lub nadmiernego upływu prądu spowodowanego pogorszeniem się izolacji przewodów instalacji elektrycznej bądź urządzeń (odbiorników).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia