układ liniowy
 
Encyklopedia PWN
układ liniowy,
układ, w którym zachodzące procesy opisują równania liniowe, tzn. taki, którego parametry nie zmieniają się podczas zmiany stanu układu;
układem liniowym jest np. układ elektryczny, którego opór, indukcyjność, pojemność i upływność nie zależą od prądu i napięcia elektrycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia