ontologii

Encyklopedia PWN

onto-
[gr.],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z bytem, istnieniem, istotą żywą;
postmodernizm
[łac.-fr.],
ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym, oraz sposobów ich opisu;
Staniszkis Jadwiga, ur. 26 IV 1942, Warszawa,
wnuczka Witolda, socjolog, politolog;
Stróżewski Władysław, ur. 8 VI 1933, Krotoszyn,
filozof, historyk filozofii; uczeń R. Ingardena, S. Swierzawskiego, I. Dąbskiej;
Trubieckoj Jewgienij N., książę, ur. 23 IX 1863, Moskwa, zm. 23 I 1920, Noworosyjsk,
ros. prawnik, filozof, znawca i badacz sztuki;
Tymieniecka Anna Teresa, ur. 28 II 1923, Marianowo, zm. 7 VI 2014, Hanover (stan New Hampshire),
filozof;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia