ontologii

Encyklopedia PWN

filoz. w metafizyce i ontologii synonim niebytu.
njaja
[sanskr. nyāya ‘metoda’, ‘logika’],
jeden z 6 klas. bramińskich systemów filoz. w Indiach (darśana);
ontyczny
[gr.],
filoz. odnoszący się do bytu realnego;
Perzanowski Jerzy, ur. 23 IV 1943, Aix-les-Bains (Francja), zm. 17 V 2009, Kraków,
logik i filozof;
filoz.:
przedmiot, łac. obiectum,
filoz. przeciwieństwo podmiotu, to co jest poddane aktywności bądź poznawczej, badź praktycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia