ontologii

Encyklopedia PWN

logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
Lukács
[lụka:cz]
György Wymowa, ur. 13 IV 1885, Budapeszt, zm. 4 VI 1971, tamże,
węgierski filozof, teoretyk i historyk literatury, estetyk.
materia
[łac.],
filoz. pojęcie z dziedziny ontologii (metafizyki) oznaczające rodzaj bytu: bądź jedynie istniejącego (monizm materialistyczny), bądź jednego z istniejących (dualizm, hylemorfizm);
materializm
[fr. matérialisme < łac. materialis ‘dotyczący materii’],
stanowisko filozoficzne będące odmianą monizmu ontologicznego, głoszące, że jedynie istniejącym, samoistnym bytem jest materia jako cielesne, przyrodnicze, czasoprzestrzenne, niezniszczalne tworzywo świata, do którego sprowadzają się lub którego są modyfikacjami, pochodnymi i od którego są zależne wszelkie przejawy rzeczywistości.
filoz. nauka filozoficzna, której przedmiotem są pryncypia (pierwsze zasady strukturalne) bytu;
modalność
[łac.],
filoz. kategoria trad. ontologii, oznaczająca sposób istnienia rzeczy lub zachodzenia zjawisk (możliwość, niemożliwość, rzeczywistość, konieczność, przypadkowość).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia