okresem

Encyklopedia PWN

Początki sztuki prekolumbijskiej sięgają okresu zasiedlenia Ameryki przez człowieka.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
astr. jednostka rachuby czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia