ogniwa wtórne

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
ogniwo galwaniczne odwracalne, ogniwo galwaniczne wtórne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób odwracalny, tzn. możliwa jest regeneracja materiału elektrod w wyniku przepuszczania przez układ prądu stałego z zewnętrznego źródła;
ogniwo galwaniczne zbudowane z cynkowej anody, stalowej obudowy będącej w kontakcie z tlenkiem manganu(IV) MnO2 jako katody i elektrolitu zawierającego stężony roztwór wodorotlenku sodu lub potasu;
sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz,
ekol. proces kolejnych zmian, jakim podlega biocenoza;
akumulator
[łac.],
urządzenie do magazynowania określonego rodzaju energii (np. elektrycznej, mech.);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia