ochrona danych osobowych

Encyklopedia PWN

prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
polityka społ. forma pomocy społecznej;
interdykt
[łac. interdictum ‘zakaz’]:
polityka społ. kategoria społeczno-ekonomiczna służąca do mierzenia kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
przedsiębiorstwo będące 1-osobową spółką Skarbu Państwa, produkujące dokumenty i druki o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
system świadczeń pieniężnych i rzeczowych;

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia