dodatki mieszkaniowe
 
Encyklopedia PWN
dodatki mieszkaniowe,
polityka społ. forma pomocy społecznej;
szczególne świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób o bardzo niskich dochodach, mających tytuł prawny do zajmowanego mieszkania albo zajmujących dane mieszkanie bez tytułu prawnego, w oczekiwaniu na lokal socjalny lub zamienny, do którego prawo orzeczono w wyroku sądowym; powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać norm przyjętych w ustawie O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 VI 2001: dla 1-osobowego gospodarstwa domowego — 35 m2, dla 2-osobowego — 40 m2, 3-osobowego — 45 m2 itd.; osobom niepełnosprawnym, które muszą mieszkać w osobnym pokoju, zwiększa się tę powierzchnię o 15 m2; dodatki mieszkaniowe są wypłacane przez gminy i przeznaczone na dopłaty do czynszu, opłat eksploatacyjnych i niektórych innych kosztów związanych z mieszkaniem w danym lokalu; dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej i uprawnionej, która jest zobowiązana złożyć deklarację o dochodach, posiadanych nieruchomościach i ruchomościach; jest przyznawany na 6 miesięcy i wypłacany osobie uprawnionej do pobierania opłat czynszowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia