obszarami klasyfikacji

Encyklopedia PWN

stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
tureckie języki, języki turkijskie, języki turko-tatarskie,
rodzina językowa.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
afrykańskie religie rodzime, zw. też afrykańskimi religiami tradycyjnymi,
systemy wierzeń i praktyk rel. ludów Czarnej Afryki.
klasyfikacja gospodarstw rolnych na określonym obszarze (np. państwa, regionu, jednostki podziału adm.) wg określonego kryterium, najczęściej ogólnej powierzchni ziemi lub użytków rolnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia