obciążnikowo tłokowe

Encyklopedia PWN

przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
barometr
[gr. báros ‘ciężar’, metréō ‘mierzę’],
ciśnieniomierz do mierzenia ciśnienia atmosferycznego (absolutnego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia