oświetlania

Encyklopedia PWN

jeden z działów techniki świetlnej, sposoby stosowania światła w celu uwidocznienia obiektów i ich otoczenia, wynikające z wiedzy o reagowaniu człowieka na bodźce środowiska (gł. filzjologii narządu wzroku, psychologii i eksperymentów).
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
kondensor
[łac.],
układ optyczny (zwykle soczewkowy) skupiający na badanym (rzutowanym) przedmiocie światło wychodzące ze źródła;
lampa, w której źródłem światła są rozżarzone w płomieniu cząstki sadzy;
amunicja
[łac. admunitio ‘uzbrojenie’],
środki techn. (naboje, pociski, rakiety, bomby, miny) oraz ich elementy (np. zapalniki, ładunki materiału wybuchowego), środki oświetlające, dymne — służące do niszczenia i obezwładniania różnych celów (siły żywej, sprzętu, obiektów itp.), wywoływania innych skutków (zapalania, zadymiania, oświetlania, skażania terenu itp.), a także pozorowania działań bojowych;
reflektor
[łac.],
rodzaj oprawy oświetleniowej, która dzięki połączeniu właściwości kształtu geom. odbłyśnika (najczęściej paraboloidalnego) z kierunkowym charakterem odbicia światła koncentruje wiązkę świetlną, odbitą od lustra, w wąskim kącie przestrzennym otaczającym oś optyczną;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia