oświetlania technika
 
Encyklopedia PWN
oświetlania technika,
jeden z działów techniki świetlnej, sposoby stosowania światła w celu uwidocznienia obiektów i ich otoczenia, wynikające z wiedzy o reagowaniu człowieka na bodźce środowiska (gł. filzjologii narządu wzroku, psychologii i eksperymentów).
Ogólne kryterium oświetlania (w znaczeniu kierowania promieni świetlnych na przedmioty nie będące źródłami światła) to: wymaganie zapewnienia odpowiedniej wygody widzenia i wytworzenia otoczenia świetlnego o oddziaływaniu pożądanym ze względu na występujące sytuacje; np. rysy twarzy człowieka białej rasy są rozróżnialne dopiero przy natężeniu oświetlenia 20 lx, przy 200 lx — rozróżnialne ze szczegółami. Różne sposoby stosowania światła wynikają z uwzględnienienia: dobrego spostrzegania, względów ekon. oraz odczucia przyjemności. Wyróżnia się m.in.: t.o.: wnętrz światłem naturalnym, t.o. wnętrz światłem sztucznym, t.o. dróg, ulic i placów, t.o. fasad budynków i pomników (iluminacja); w tych podziałach t.o. występuje dalsze zróżnicowanie sposobów stosowania światła, np.: na scenach. .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia