normalny

Encyklopedia PWN

ekon. zysk przedsiębiorstwa występujący, gdy cena zrównuje się z minimum przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
rozkład normalny, rozkład Gaussa,
mat., statyst. jeden z najczęściej spotykanych w praktyce rozkładów prawdopodobieństwa typu ciągłego, → rozkład zmiennej losowej.
normalna
[łac.],
mat. synonim prostopadłej (do krzywej, do powierzchni), używany głównie w geometrii różniczkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia