niekonwencjonalnych

Encyklopedia PWN

obszar wiedzy obejmujący zagadnienia fiz. wykorzystywane w badaniach med. i w praktyce lekarskiej;
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
Gehry
[gẹri]
Frank Wymowa, właśc. Ephraim Owen Goldberg, ur. 28 II 1929, Toronto,
architekt amerykański, pochodzenia kanadyjskiego-żydowskiego.
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
Heinkel
[haiŋkl]
Ernst Wymowa, ur. 24 I 1888, Grunbach, zm. 30 I 1958, Stuttgart,
niemiecki konstruktor lotniczy i przemysłowiec.
wyodrębniona z Kościoła anglikańskiego protest. organizacja kościelna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia