niekonwencjonalnych

Encyklopedia PWN

zjawisko polegające na trudności dostrzeżenia możliwości zastosowania w nowy, niekonwencjonalny sposób przedmiotu o znanej, specyficznej funkcji.
Focke
[fọkə]
Henrich Wymowa, ur. 8 X 1890, Brema, zm. 25 II 1979, tamże,
niemiecki konstruktor samolotów i śmigłowców.
Foster Sir Norman, ur. 1 VI 1935, Manchester,
architekt angielski, jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów.
Georgescu-Roegen
[dżo:rdżẹsku: rọugən]
Nicolas, ur. 4 II 1906, Konstanca, zm. 30 X 1994,
ekonomista amerykański, pochodzenia rumuńskiego;
Golejzowski Kasjan J., ur. 5 III 1892, Moskwa, zm. 2 V 1970, tamże,
ros. tancerz i choreograf;
Gotschev, Goczew, Dimitar, ur. 26 IV 1943, Pyrwomaj,
reżyser bułgarski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia