niedokładnością

Encyklopedia PWN

właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
Heisenberg
[hạiznbrk]
Werner Karl Wymowa, ur. 5 XII 1901, Würzburg, zm. 1 II 1976, Monachium,
niemiecki fizyk teoretyk.
metrol. urządzenia przeznaczone do wykonywania pomiarów (samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami) i odtwarzania wartości wielkości fiz.;
cyzelowanie
[niem. ziselieren, fr. ciseler ‘rzeźbić dłutem’],
rzem. artyst. ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych repusowanych i odlewanych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia