naturalną

Encyklopedia PWN

mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
zespół pisarzy ros., reprezentujących wczesną formę ros. realizmu wywodzącą się z prozy obyczajowej lat 30. XIX w., twórczości N. Gogola oraz pozostającą pod wpływem nauk przyr.;
dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia